Budynek GRZYBOWSKA PARK – Warszawa


ADRES:  ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa (Śródmieście)
OKRES REALIZACJI: 2007 - 2009
GENERALNY WYKONAWCA: PORR Polska S.A.
ZAKRES PRAC: elewacje zewnętrzne, wewnętrzne okładziny ścienne, posadzki

 

 

 


 

budonis@budonis.net
EN
DE

© 2009 - 2013 Budonis Sp. z o.o.
Siedziba Zarządu Spółki: ul. Nawojki 4, 30-072 Kraków, tel. +48 12 637 57 48, wpisany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000172786; NIP: 677-00-70-175created by LMD.pl