Budynek Opery - Kraków

 

ADRES:  ul.Lubicz 48, 31-512 Kraków
OKRES REALIZACJI:  2007 - 2008
GENERALNY WYKONAWCA:  Hochtief Polska Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:  roboty kamieniarskie: kamienna okładzina elewacji zewnętrznej,
marmurowe posadzki wewnętrzne

 

 

 


 

budonis@budonis.net
EN
DE

© 2009 - 2013 Budonis Sp. z o.o.
Siedziba Zarządu Spółki: ul. Nawojki 4, 30-072 Kraków, tel. +48 12 637 57 48, wpisany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000172786; NIP: 677-00-70-175created by LMD.pl