Budynek gimnazjum / HUMBOLDT GYMNASIUM - Lipsk


ADRES:  Möbiusstr. 8, 04317 Leipzig
OKRES REALIZACJI: 2011
GENERALNY WYKONAWCA: P.N. Stein und Restaurierung GmbH
ZAKRES PRAC: restauracja fasad, elementów kamiennych cokołu, gzymsów i obramowań okiennych

 

 

 

 


 

 

budonis@budonis.net
EN
DE

© 2009 - 2013 Budonis Sp. z o.o.
Siedziba Zarządu Spółki: ul. Nawojki 4, 30-072 Kraków, tel. +48 12 637 57 48, wpisany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000172786; NIP: 677-00-70-175created by LMD.pl