KONTAKT


 

 

 

Siedziba Zarządu Spółki
ul. Nawojki 4 
30-072 Kraków 
tel. +48 12 637 57 48
fax +48 12 626 17 80
budonis@budonis.pl 

 

 

 

Biuro 
ul. Dereniowa7/1  
30-386 Kraków 
tel. +48 12 661 77 11
biuro@budonis.pl
dzial.techniczny@budonis.pl

 

 

 

Lipsk
Bautzner Str. 32 
D-04347 Leipzig 
tel: +49 (0)341 231 22 45 
fax +49 (0)341 232 92 22
budonis.leipzig@budonis.pl

budonis@budonis.net
EN
DE

© 2009 - 2013 Budonis Sp. z o.o.
Siedziba Zarządu Spółki: ul. Nawojki 4, 30-072 Kraków, tel. +48 12 637 57 48, wpisany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000172786; NIP: 677-00-70-175created by LMD.pl