Kompleks Budynków Sądowych / Justizgebäude  Berlin

 

ADRES:  Littenstr. 12-17/Ecke Grunerstr, 10179 Berlin
OKRES REALIZACJI:  2004 - 2006
GENERALNY WYKONAWCA:  F.X. Rauch & Co. K.G. Berlin
ZAKRES PRAC:  renowacja zabytkowych fasad, dziedzińców, portali

 

 

 

 budonis@budonis.net
EN
DE

© 2009 - 2013 Budonis Sp. z o.o.
Siedziba Zarządu Spółki: ul. Nawojki 4, 30-072 Kraków, tel. +48 12 637 57 48, wpisany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000172786; NIP: 677-00-70-175created by LMD.pl