Nowy Ratusz / Neues Rathaus - Leipzig

 

ADRES:   Martin-Luther-Ring 4 -6, 04109 Lipsk
OKRES REALIZACJI:   2012
GENERALNY WYKONAWCA:   F.X. Rauch & Co. K.G. Leipzig
ZAKRES PRAC:   montaż elementów gzymsu z kamienia naturalnego (Muschelkalk)

 

 

 

 


 

budonis@budonis.net
EN
DE

© 2009 - 2013 Budonis Sp. z o.o.
Siedziba Zarządu Spółki: ul. Nawojki 4, 30-072 Kraków, tel. +48 12 637 57 48, wpisany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000172786; NIP: 677-00-70-175created by LMD.pl