OFERTA


 

ZAKRES OFEROWANYCH ROBÓT:

•  kompleksowe prace kamieniarskie obiektow architektonicznych

•  ekspertyzy, programy i projekty konserwatorskie

•  renowacje zabytków - elementy kamienne

•  okladziny elewacyjne z kamieni naturalnych i sztucznych w technologiach
    tradycyjnych i systemach kotwień

•  projektowanie techniczne elewacji

•  układanie posadzek kamiennych i ceramicznych

•  "mała architektura"

budonis@budonis.net
EN
DE

© 2009 - 2013 Budonis Sp. z o.o.
Siedziba Zarządu Spółki: ul. Nawojki 4, 30-072 Kraków, tel. +48 12 637 57 48, wpisany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000172786; NIP: 677-00-70-175created by LMD.pl