O FIRMIE


Budonis Spółka z o.o. powołana w 1993 roku przez mgr inż. Adama Niessnera jest wyspecjalizowaną firmą kamieniarsko-konserwatorską zajmującą się kompleksową renowacją zabytków oraz kamieniarską obsługą nowych inwestycji budowlanych. Spółka kontynuuje działalność Zakładu budowlano - konserwatorskiego Budonis. Właścicielem i obecnym Prezesem Spółki jest mgr inż. Piotr Niessner. 

Budonis Sp. z o.o. posiada swoje biura w Krakowie (Polska) oraz w Lipsku (Niemcy). Siedziba firmy mieści się w Krakowie. Spółka jest także współwłaścicielem Korporacji Budonis Sp. z o.o. Spółka Jawna w Kępnie.

Działając od 1993 roku w formule spółki z o.o. firma zyskała duże doświadczenie i umiejętności, w ślad za czym zaufanie wielu kontrahentów i zleceniodawców. Zadowolenie i spełnienie oczekiwań inwestorów procentuje utrzymaniem stałej współpracy, pozwalając osiągnąć wysoką jakość realizowanych prac.

MISJA FIRMY

Zadania swoje firma podejmuje z myślą o spełnieniu oczekiwań inwestorów, zapewniając do ich dyspozycji fachowy nadzór techniczny, wypróbowaną załogę i współpracujących stale z firmą fachowców gwarantując wysoką jakość oferowanych usług. Profesjonalizmem i wysoką jakością usług zdobywamy zaufanie wielu Kontrahentów i Zleceniodawców.

budonis@budonis.net
EN
DE

© 2009 - 2013 Budonis Sp. z o.o.
Siedziba Zarządu Spółki: ul. Nawojki 4, 30-072 Kraków, tel. +48 12 637 57 48, wpisany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000172786; NIP: 677-00-70-175created by LMD.pl