Parkhotel Le Meridien - Monachium

 

ADRES:  Wiesenhüttenplatz 28-38, 60329 Frankfurt a. Main
OKRES REALIZACJI: 2011
GENERALNY WYKONAWCA: P.N. Stein und Restaurierung GmbH
ZAKRES PRAC: renowacja zabytkowej elewacji głównej z czerwonego piaskowca
wymiana i odtworzenie elementów rzeźbiarskich (wazony, kule, formowane gzymsy)

 

 

 

 


 

 

 

budonis@budonis.net
EN
DE

© 2009 - 2013 Budonis Sp. z o.o.
Siedziba Zarządu Spółki: ul. Nawojki 4, 30-072 Kraków, tel. +48 12 637 57 48, wpisany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000172786; NIP: 677-00-70-175created by LMD.pl