REALIZACJE


 
        
1990 - 1999
                 
 
 
 

 Wybrane realizacje w latach 1990 - 1999


 
Kościół Św. Anny (Parafia Św. Anny)
ZAKRES PRAC: renowacja głównych schodów zewnętrznych  
Kraków 1990  
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy klasztorze
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia - Łagiewniki

ZAKRES PRAC: rozbudowa zabytkowego obiektu klasztornego -
adaptacja pomieszczeń strychowych na pomieszczenia mieszkalne
Kraków 1900-1997
 MOW s.Faustyny Kraków-Łagiewniki
Lotnisko Okęcie
GENERALNY WYKONAWCA: Hochtief Deutchland GmbH
ZAKRES PRAC: posadzki w hali odlotów
Warszawa 1991  
Budynek Banku Śląskiego
ZAKRES PRAC: okładziny kamienne zewnętrzne i wewnętrzne
Częstochowa 1991-1992   
Budynek Banku PKO
ZAKRES PRAC: posadzki i okładziny kamienne
Częstochowa
1993  
Dworzec PKP
ZAKRES PRAC: okładziny kamienne
Sanok 1993  
Kościół Św. Piotra i Pawła
ZAKRES PRAC: renowacja i częściowe przełożenie historycznej posadzki
Kraków  1994  Kś.Św. Piotra i Pawła
Budynek Banku BPH
ZAKRES PRAC: okładziny ścienne zewnętrzne i wewnętrzne, posadzki
Katowice 1995  
Hala widowiskowo-sportowa SPODEK
ZAKRES PRAC: kamieniarka
Katowice 1995   
Pawilon graniczny - kolejowy - Przemyśl
ZAKRES PRAC: posadzki i schody wewnętrzne z płytek gresowych i kamienia
Przemyśl  1997   
Budynek Giełdy
ZAKRES PRAC: okładziny kamienne zewnętrzne
Warszawa 1999-2002   
REICHSTAG
GENERALNY WYKONAWCA: F.X. Rauch & Co. K.G. Leipzig
ZAKRES PRAC: przebudowa budynku Parlamentu Niemiec Reichstagu na Bundestag:
renowacja historycznych fasad z kamienia naturalnego
Berlin
1999  
Siedziba landu miasta Hamburg w Berlinie / Landesvertretung der FHH Berlin
GENERALNY WYKONAWCA: F.X. Rauch & Co. K.G. Berlin
ZAKRES PRAC: renowacja posadzek i fasad z kamienia naturalnego
Berlin 1999  
Budynki na Schützenstraße w Berlinie
GENERALNY WYKONAWCA: F.X. Rauch & Co. K.G. Berlin
ZAKRES PRAC: montaż ośmiu nowych fasad - okładziny kamienne, montaż jednej
fasady jako wiernej kopii fasad włoskich
Berlin 1999  
GUTENBERG-GALERIE Leipzig
GENERALNY WYKONAWCA: F.X. Rauch  & Co. K.G. Leipzig
ZAKRES PRAC: posadzki i okładzin kamienne fasad
Lipsk 1999   
LIPSIA HAUS Leipzig
GENERALNY WYKONAWCA: F.X. Rauch & Co. K.G. Leipzig
ZAKRES PRAC: renowacja fasad z kamienia naturalnego, częściowa rekonstrukcja fasad
Lipsk 1999  Lipsia Haus
Nowy Ratusz - Budynek Urzędu Miejskiego / Neues Rathaus - Stadthaus Leipzig
GENERALNY WYKONAWCA: F.X. Rauch & Co. K.G. Leipzig
ZAKRES PRAC: renowacja zabytkowych fasad
Lipsk  1999  Neues rathaus / Stadhaus
Budynek Uniwersytecki Wyższej Szkoły Muzycznej i Teatralnej /
Hochschule für Musik und Theater Leipzig

GENERALNY WYKONAWCA: F.X. Rauch & Co. K.G. Leipzig
ZAKRES PRAC: restauracja fasad
Lipsk 1999 Hochschule für Musik und Theater Leipzig
Budynek Sądu Okręgowego / Landgericht Leipzig
GENERALNY WYKONAWCA: F.X. Rauch & Co. K.G. Leipzig
ZAKRES PRAC: restauracja fasad
Lipsk 1999 Landgerich Leipzig
Biblioteka Uniwersytecka / Universitätsbibliothek Leipzig
GENERALNY WYKONAWCA: F.X. Rauch & Co. K.G. Leipzig
ZAKRES PRAC: restauracja fasad
Lipsk 1999   Universitätsbibliothek Leipzig
Budynek kościelny - Kirche Dölzig
GENERALNY WYKONAWCA: F.X. Rauch & Co. K.G. Leipzig
ZAKRES PRAC: restauracja fasad
Lipsk 1999  

 
budonis@budonis.net
EN
DE

© 2009 - 2013 Budonis Sp. z o.o.
Siedziba Zarządu Spółki: ul. Nawojki 4, 30-072 Kraków, tel. +48 12 637 57 48, wpisany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000172786; NIP: 677-00-70-175created by LMD.pl