Budynek przy SEEBURG STR. 47 - Lipsk


ADRES:  Seeburg Str. 47, 04103 Lipsk
OKRES REALIZACJI: 2011 - 2012
GENERALNY WYKONAWCA: P.N. Stein und Restaurierung GmbH
ZAKRES PRAC: restauracja historycznych fasad budynku z kamienia naturalnego (piaskowiec Cottaer)
i wypalanej cegły typu Backstein, odtworzenie uszkodzonych elementów zgodnie
z wymogami rzeźbiarstwa artystycznego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
budonis@budonis.net
EN
DE

© 2009 - 2013 Budonis Sp. z o.o.
Siedziba Zarządu Spółki: ul. Nawojki 4, 30-072 Kraków, tel. +48 12 637 57 48, wpisany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000172786; NIP: 677-00-70-175created by LMD.pl