STERNBRAUEREI - SALZBURG

 

ADRES:  Rainbergstrasse, Salzburg - Austria
OKRES REALIZACJI:  2013
GENERALNY WYKONAWCA:  F.X. Rauch GmbH & Co. K.G. München
ZAKRES PRAC:  okładziny zewnętrzne z kamienia

 

 

 

 

 


 

budonis@budonis.net
EN
DE

© 2009 - 2013 Budonis Sp. z o.o.
Siedziba Zarządu Spółki: ul. Nawojki 4, 30-072 Kraków, tel. +48 12 637 57 48, wpisany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000172786; NIP: 677-00-70-175created by LMD.pl